logo

BC Hattem '75

Badminton Vereniging Hattem

Navigatie

Spelregels

Hieronder de belangrijkste offici๋le badmintonspelregels, in zeer beknopte vorm. Wie de volledige (Nederlandstalige) tekst wil hebben, kan terecht bij de Nederlandse Badminton Bond, telefoon 030 - 6084150. Daar is ook voor een paar euro een aardig boekje te krijgen onder de titel 'Badminton voor iedereen' met beknopte spelregels. De offici๋le en complete spelregels zijn te vinden op de site van de Nederlandse Badminton Bond (PDF).

badmintonveld
(de hoogte van het net is 1,524 meter in het midden en 1,55 meter aan de randen)

Begin van de wedstrijd
Voor de aanvang van de wedstrijd loten de beide tegenstanders. De winnaar van de loting heeft het recht:

• de eerste service te doen;
• de speelhelft te kiezen;
• de eerste service niet te doen.

De verliezer van de loting krijgt daarmee de keus tussen elke overgebleven mogelijkheid. In de tweede en derde game van een wedstrijd mag die partij het eerst serveren die de voorgaande game heeft gewonnen.

Regels puntentelling

 1. Een partij wordt gespeeld om 2 gewonnen games.
 2. De partij die het eerst 21 punten scoort wint de game, behalve wanneer regel 4 of 5 van toepassing is.
 3. De partij die de rally wint scoort een punt. Een partij wint een rally wanneer de tegenstander een fout maakt of als de shuttle niet langer in spel is omdat deze binnen de speelhelft van de tegenstander de vloer raakt.
 4. Vanaf de stand 20-20 wint de partij die het eerst 2 punten voorsprong behaalt de game.
 5. Bij de stand 29-29 wint de partij die het 30e punt scoort de game.
 6. De partij die een game wint begint met serveren in de volgende game.

Enkelspel
De service wordt overeenkomstig het eigen aantal punten bij een stand van 0, 2, 4, 6... vanuit het rechterserveervak geslagen, bij een oneven stand vanuit het linkerserveervak. De service moet altijd in het diagonaal tegenoverliggende serveervak worden geslagen. De tegenstander moet in dit vak staan.

enkelveld

Dubbelspel
Voor de aanvang van de game beslissen de spelers wie als eerste gaat serveren c.q. ontvangen. De service wordt altijd in het diagonaal tegenoverliggende serveervak geslagen. De speler van een partij blijft net zo lang serveren totdat zijn partij een fout maakt. Na elk punt wisselt de serveerder van serveervak. De ontvangende spelers behouden het voor hun puntenachterstand overeenkomstige serveervak.
Let op: wanneer tweemaal achtereenvolgens wordt geserveerd, mag nooit vanuit hetzelfde serveervak worden geslagen. Een ontvangende speler retourneert nooit twee achtereenvolgende services. Verliest een speler van een partij zijn serveerbeurt, dan mag de tegenpartij serveren.
Ook hier wordt de service overeenkomstig het eigen aantal punten bij een stand van 0, 2, 4, 6... vanuit het rechterserveervak geslagen, bij een oneven stand vanuit het linkerserveervak. De service moet altijd in het diagonaal tegenoverliggende serveervak worden geslagen. De tegenstanders wisselen niet van serveervak totdat zij een punt scoren tijdens hun eigen servicebeurt.

dubbelveld

Fouten
• Een deel van de shuttle bevindt zich bij de service boven het middel van de serveerder.
• Beide voeten van de serveerder of ontvanger bevinden zich niet binnen het serveervak.
• Het racketblad bevindt zich bij de service niet duidelijk onder de hand van de serveerder.
• De shuttle valt na de service zonder dat de tegenstander hem heeft aangeraakt buiten het serveervak op de grond.
• De shuttle komt buiten het speelveld terecht of wordt onder het net door geslagen.
• Een speler raakt tijdens de wedstrijd met zijn lichaam de shuttle of het net aan.
• Een speler raakt tijdens de wedstrijd met zijn racket het net aan.
• De shuttle raakt bij de service het plafond (hoogte van de hal meer dan 8 m; anders opnieuw serveren).
• De shuttle wordt tijdens de wedstrijd tegen het plafond of een ander voorwerp buiten het speelveld geslagen.
• Een speler probeert zijn tegenstander te misleiden of te hinderen.
• Een speler vertraagt op reglementair ongeoorloofde wijze de wedstrijd.

Er mag opnieuw worden geserveerd wanneer:
• de ontvangende partij nog niet klaarstond;
• niet duidelijk is of de shuttle in of uit was;
• er van buitenaf wordt gehinderd.

Let
Een let wil zeggen dat het spel vanaf de laatste service geneutraliseerd wordt en de speler die het laatst serveerde opnieuw moet serveren. Het is een let wanneer:

 1. de serveerder serveert voordat de ontvanger klaar is;
 2. bij het serveren de serveerder en de ontvanger beiden worden bestraft;
 3. nadat de service is teruggeslagen de shuttle in het net blijft steken:
 4. tijdens het spel de shuttle uiteenvalt en de dop geheel losraakt van de rest van de shuttle;
 5. naar de mening van de scheidsrechter een coach het spel verstoort of de andere partij afleidt;
 6. een lijnrechter het uitzicht wordt belemmerd en de scheidsrechter niet in staat is een beslissing te nemen;
 7. zich een onvoorziene of toevallige gebeurtenis voordoet.

(bron: badmintonsport.nl 'Badminton', Fabig, Olinksi, Sklorz, Amsterdam, Meulenhof, 1983)